Facebook

Hymn przedszkola

Najlepiej jest w przedszkolu,
to każde dziecko wie.
Najlepiej nam w "Rubinie"
gdy smutno i źle.
Najlepiej nam w "Rubinie",
gdy smutno jest i źle, i źle, i źle.
 
My przygód wciąż szukamy
i poznajemy świat.
Robimy to w "Rubinie",
tu każdy chodzi rad.
Robimy to w "Rubinie",
tu każdy chodzi rad, o rad, o rad


Do melodii "Stokrotka rosła polna"

Autorka tekstu Alina Czarnecka-Chaś