Facebook

Informacje

Przedszkole nr 1 w Miasteczku Śląskim jest placówką trzyooddziałową, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 -16:30.

Nasze  przedszkole   mieści  się w zaadoptowanym budynku z początku XX wieku, w którym przeprowadzono wiele prac remontowych i modernizacyjnych, aby stał się zadbany i estetyczny.

Przedszkole mieści się w dużym, pięknym ogrodzie z wieloma gatunkami drzew. Ogród wyposażony jest w wiele urządzeń do zabaw w terenie.

Atutem placówki jest jej położenie z dala od ruchliwych i hałaśliwych ulic.

Przedszkole jest placówką publiczną, która prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, przeprowadza rekrutację dzieci o zasadę powszechnej dotępności oraz zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

W naszym przedszkolu dzieci nabywają wiedzę z wielu dziedzin, w szczególności treści związane z wychowaniem umysłowym, moralno-społecznym i estetycznym, na które składają się: działalność plastyczno-konstrukcyjna, wychowanie muzyczne, treści kształtujące pojęcia, matematyczne, językowe i przyrodnicze.

Nasze przedszkole wyposaża dziecko w potrzebne umiejętności umożliwiające rozpoczęcie nauki w szkole.

Nasza kadra pedagogiczna dba również o zaspokojenie potrzeb bezpieczeństwa naszych przedszkolaków oraz poczucia akceptacji.

Nauczyciel pomaga odnaleźć się dziecku w nowym środowisku (szczególnie ważne jest to dla dzieci po raz pierwszy przekraczających próg przedszkola), pomaga zapewnić dziecku poczucie porządku, zawsze okazuje swoją gotowość do pomocy, sprawia, że dziecko czuje się ważne i bezpieczne.

Pracę nauczycieli jak również prawidłowy rozwój naszych przedszkolaków wspiera  specjalista -  logopeda .

Wspólpracujemy również ze specjalistami z Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej.

Przedszkole jest miejscem, gdzie dzieci rozwijają swoje talenty, odkrywają nowe zainteresowania.

Serdecznie zapraszamy!